De maatschappij, dat zijn wij en zo gedragen wij ons ook!

Belastingadvies, VDB Advocaten, VDB Notarissen 27 maart 2018

Op dinsdagavond 27 februari en dinsdagavond 6 maart 2018 hebben wij samen met Het Platform VG ZoB, Stichting Netwerk Rondom en KansPlus-Sien en dit jaar ook met RPSW een tweetal thema-avonden georganiseerd over (het invullen van) de aangifte inkomstenbelasting, belasting besparen, erven en schenken, vermogensplanning en dit jaar voor het eerst ook over fiscaliteit en civiele aspecten van ouderwooninitiatieven. Wij zijn trots op het feit dat wij meer dan 150 mensen hebben mogen ontmoeten op deze voor iedereen inspirerende avonden. Zeker nu dit het 20ste jaar is dat wij onze medewerking aan dit initiatief verlenen.

Het Platform VG ZoB stelt zich ten doel om de collectieve belangen van mensen met verstandelijke beperkingen en hun ouders/vertegenwoordigers te behartigen. Het Platform vertegenwoordigt in Brabant-Zuidoost een achterban van ongeveer 30.000 personen. KansPlus-Sien is een gelieerde sterke en actieve oudervereniging met ongeveer 450 leden, die zich ervoor inzet om mensen met een verstandelijke beperking een zo prettig en normaal mogelijk leven te geven. Stichting Netwerk Rondom is opgericht om de zorg voor het verstandelijk gehandicapte kind mede te organiseren wanneer ouders het niet meer kunnen. De naam spreekt voor zich. Zorg- en vermogensoverdracht speelt dan een belangrijke rol. RPSW is een belangenvereniging van 30 bestaande ouderinitiatieven (wonen en zorg) met in totaal ca. 320 individuele leden in en rond de regio Brabant-Zuidoost.

Tijdens deze thema-avonden hebben Sander Jongerius, Joris ten Brink, Mathieu Neve (allen WVDB Adviseurs Accountants), Eri Saito en Angela Smits- van den Berg (beiden VDB Advocaten Notarissen) een helpende hand geboden aan ouders, broers/zussen en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van bijvoorbeeld hun belastingaangifte, maar ook vermogensplanning. Wij kijken terug op bijzondere avonden. Want zoals de ex-voorzitter van Het Platform en de vereniging zegt: "Wie een goede vraag stelt heeft al een half antwoord!". Gelukkig mogen wij de partij zijn die zorgen dat het antwoord compleet is.

Bent u benieuwd naar de thema’s die besproken zijn, neem dan gerust een kijkje naar onze presentatie van de betreffende avonden. Klik hier om de presentatie te bekijken.

Terug