Brexit: how to tax it?

Brexit: how to tax it?
Belastingadvies 20 september 2018 3 min. leestijd

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal per 29 maart 2019 uittreden uit de EU. Op dit moment wordt  onderhandeld over de terugtrekkingsovereenkomst en over de wijze waarop het VK zich in de toekomst zal verhouden tot de EU. Het meest waarschijnlijke scenario daarbij is dat er een transitieperiode wordt afgesproken die geldt tot en met 31 december 2020. In die periode zal er nog weinig veranderen en zal het VK met de EU proberen te komen tot een veelomvattend vrijhandelsakkoord.

 

Na die transitieperiode maakt het VK geen onderdeel meer uit van de interne markt en de douane unie van de EU. Dat betekent dat, zelfs indien er zo’n vrijhandelsakkoord tot stand komt, ondernemers die goederen uitvoeren naar of invoeren vanuit het VK altijd te maken krijgen met douaneformaliteiten (aangifte ten uitvoer/invoer, verklaringen van oorsprong etc.). Ook de btw behandeling van goederenleveringen en dienstverrichtingen naar/vanuit het VK verandert dan.

 

Indien de EU en het VK niet tot overeenstemming komen dan zal er per 29 maart 2019 sprake zijn van een “harde Brexit”. Dat betekent dat ter zake van de handel tussen de EU en het VK invoerrechten geheven gaan worden conform de tarieven van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De douaneformaliteiten en veranderde btw behandeling van in- en uitvoer en dienstverlening doen dan al per 29 maart 2019 hun intrede. Hoewel geen van de onderhandelende partijen streeft naar een harde Brexit is dit scenario niet ondenkbaar.

 

Maar harde of zachte Brexit, het is van groot belang dat u als ondernemer die zaken doet met het VK anticipeert op de veranderingen die komen gaan als gevolg van de uittreding van het VK uit de EU. Want welk scenario zich ook ontrolt, duidelijk is dat dit altijd tot veranderingen op het gebied van douaneformaliteiten en btw-heffing leidt.

 

Om een globaal idee te krijgen welke mogelijke gevolgen de Brexit voor uw situatie heeft, kunt u de Brexit impact scan van de rijksoverheid in Nederland uitvoeren. Indien u specifiek advies wil voor uw situatie en zich daarbij wil laten bijstaan door een (fiscaal)juridisch adviseur kunt u hiervoor mogelijk een tegemoetkoming in kosten krijgen door middel van een Brexit voucher van de RVO.

 

WVDB organiseert op 28 november 2018 een Brexit seminar. Klik hier voor meer informatie over het event.

Terug