Bijtelling auto vanaf 1 juli 2017

Vanaf 2012 heeft u wellicht te maken met een verlaagd bijtellingspercentage privégebruik auto. Op grond van overgangsrecht blijft deze vanaf 1 juli 2012 gedurende 60 maanden in beginsel nog van toepassing. Vanaf 1 juli 2017 kunt u daardoor te maken krijgen met het verstrijken van de 60-maandentermijn.
Voor de 60-maandentermijn is nog de datum van eerste tenaamstelling relevant. Er zijn een drietal situaties te onderkennen.

  1. Auto ter beschikking gesteld op of na 1 januari 2012, maar voor 1 juli 2012
  2. Auto ter beschikking gesteld op of na 1 juli 2012
  3. Auto ter beschikking gesteld op of na 1 januari 2017

Deze drie situaties zullen wij hierna verder uitwerken.

Auto ter beschikking gesteld op of na 1 januari 2012 maar voor 1 juli 2012
Heeft u een auto waarvoor een bijtellingspercentage van 20%, dan wel 14% geldt, dan blijft deze tot 1 januari 2019 van toepassing. Voor deze auto’s geldt dus geen 60-maandentermijn.
Heeft u een auto waarvoor een bijtellingspercentage van 0% geldt, dan geldt voor deze auto wel de 60-maandentermijn en gaat deze auto na het verstrijken van de 60-maandentermijn onder het bijtellingspercentage van 7% vallen.

Auto ter beschikking gesteld op of na 1 juli 2012
Voor deze auto’s geldt in alle gevallen de 60-maandentermijn. Het bijtellingspercentage geldt dan voor 60 maanden. Na het verstrijken van de 60 maandentermijn moet aan de hand van de dan geldende wetgeving opnieuw worden bepaald of de auto nog in aanmerking komt voor het verlaagde bijtellingspercentage, hetgeen uitsluitend het geval zal zijn bij een auto zonder CO2-uitstoot. Voor deze auto geldt dan een bijtellingspercentage van 7%. Voor alle overige auto’s geldt dan op basis van het overgangsrecht een bijtellingspercentage van 25%!

Auto ter beschikking gesteld op of na 1 januari 2017
Het bijtellingspercentage voor een dergelijke auto bedraagt 22% indien het een auto met een CO2-uitstoot betreft. Dit is ook het uitgangspunt bij het verstrijken van de 60-maandentermijn in de toekomst. Voor een auto zonder CO2-uitstoot bedraagt het bijtellingspercentage 4%.

Wij hebben niet altijd alle gegevens tot onze beschikking. Indien u twijfelt aan de juistheid van onze gegevens, kunt u het beste contact opnemen met een van onze salarisadviseurs.

18 juli 2017
Categorie: HR Advies
Terug
mijn.wvdb.nl