Belangrijke wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet

VDB Advocaten 22 december 2016

Veranderingen in de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid van werknemers zijn redenen waarom de regering heeft besloten de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet, aan te passen. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel. Het is nu wachten op de Eerste Kamer, maar naar verwachting treedt het wetsvoorstel per 1 juli 2017 in werking.

De gewijzigde Arbowet richt zich met name op een betere preventie en arbodienstverlening binnen de onderneming met als doel beroepsziekten en arbeidsgerelateerde klachten zo veel mogelijk te voorkomen. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen voor u als werkgever aan:

  • het recht van een werknemer op (vertrouwelijke) consultatie van een bedrijfsarts voordat klachten leiden tot verzuim, het zogenaamde arbeidsomstandighedenspreekuur;
  • afspraken over arbodienstverlening moeten voortaan in een "basiscontract" worden vastgelegd. Daarin moet in ieder geval staan dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, dat de werknemer recht heeft op een second opinion van een andere bedrijfsarts, hoe de klachtenprocedures werken, hoe toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld en hoe de bedrijfsarts omgaat met melding van beroepsziekten;
  • instemmingsrecht OR bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie.

Als werkgever doet u er verstandig aan deze wijzigingen tijdig door te voeren in uw organisatie. Indien een werkgever bijvoorbeeld geen basiscontract sluit met de arbodienst en/of bedrijfsarts, kan de Inspectie SZW handhavend optreden door het opleggen van forse boetes.

Wilt u dit voorkomen en/of weten hoe u deze wijzigingen het beste kunt doorvoeren, dan kunt contact opnemen met Sandra van den Hazelkamp of Ilse van Eijk van VDB Advocaten Notarissen.

Terug