Aftrek monumentenpanden omgezet naar een subsidie

Aftrek monumentenpanden omgezet naar een subsidie
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Zowel in het Belastingplan 2017 als het Belastingplan 2018 werd de afschaffing van de aftrekpost voor onderhoudskosten aan monumentenpanden uitgesteld. In het Belastingplan 2019 is besloten dat de aftrekpost wordt vervangen door een subsidieregeling. Die wijziging gaat in per 1 januari 2019.

 

Onder voorwaarden kan een subsidie worden aangevraagd voor uitgaven van minimaal € 1.000, waarbij 35% van deze uitgaven wordt vergoed. In totaal is er € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Als er voor meer dan € 40 miljoen aan subsidies wordt aangevraagd, wordt het percentage van 35 naar beneden bijgesteld, waardoor het plafond € 40 miljoen blijft.

 

Alle uitgaven van een persoon in een belastingjaar kunnen in één subsidieaanvraag tussen 1 maart en 30 april in het volgende belastingjaar worden ingediend. Binnen 13 weken na het sluiten van de aanvraagperiode beslist de uitvoerder of en hoeveel subsidie er wordt verleend.

 

Tip: overweegt u op korte termijn onderhoud uit te voeren aan uw monumentenpand? Doe dit dan in 2018, zodat u de kosten nog tegen 100% kunt aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. U kunt deze kosten aftrekken in het jaar dat deze kosten op u drukken. Dit biedt in onze beleving de mogelijkheid om de werkzaamheden pas in 2019 uit te laten voeren, mits u de facturen al wel betaald heeft.

Terug