Aanpassing forfaitair rendement box 3

Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

De belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 wijzigt niet. Het tarief blijft 30% en het heffingsvrij vermogen € 30.000. Ook de systematiek voor het vaststellen van het forfaitaire rendement is ongewijzigd. Het percentage zal in 2019 lager zijn dan in 2018, want voor 2019 is het gemiddelde spaarrendement over de periode juli 2017 tot en met juni 2018 bepalend. In die periode was de rente lager dan in de periode daarvoor, het rendement op langeretermijn beleggingen was echter hoger. De daadwerkelijke tarieven moeten nog vastgesteld worden, maar het lijkt erop dat de heffing van box 3 als volgt zal worden vastgesteld.

 

Van Tot     Fictief rendement      Effectieve belasting
€             0          €   30.000 0% 0%
€   30.000 €   71.650 0,58% 0,58%
€   71.651 € 989.736 4,45% 1,34%
€ 989.736                > 5,6% 1,68%Tip: Beschikt u over veel spaar- en/of beleggingsvermogen en is uw daadwerkelijk rendement lager, dan het fictief rendement? Mogelijk kan het interessant zijn om uw vermogen in te brengen in een besloten vennootschap of ander vennootschapsbelastingplichtig lichaam.

Terug