Regionaal, nationaal én internationaal

Lees meer

Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 3 min. leestijd

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

In 2019 gelden er andere tarieven voor box 1 van de inkomstenbelasting. In de jaren 2019 en 2020 worden de drie laagste tarieven steeds verder naar el[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek - versnelde afbouw

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen [...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen heeft recht op algemene heffingskorting en werkenden hebben daarnaast recht op de arbeidskorting. Dit zijn kortingen die de verschuldigde ink[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Eigenwoningforfait omlaag

Nu het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld verlaagd wordt, wordt het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait eve[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente, dan heeft de belastingplichtige recht op aftrek (‘Wet Hillen’). De[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Versnelde afbouw aftrekposten inkomstenbelasting

Sinds 2014 wordt het tarief voor aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals betaalde hypotheekrente, jaarlijks met 0,5% afgebouwd. Met ingang van 1[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Aanpassing tarief aanmerkelijk belang box 2

Houdt u meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap, dan hebt u een aanmerkelijk belang. Over dividenden en verkoopwinsten betaalt u belasting in [...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Schulden aan eigen bv belast

Het kabinet heeft aangekondigd om belastinguitstel te gaan ontmoedigen door schuldverhoudingen van aandeelhouders met hun vennootschap boven de € 500.[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 2 min. leestijd

Aanpassing forfaitair rendement box 3

De belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 wijzigt niet. Het tarief blijft 30% en het heffingsvrij vermogen € 30.000. Ook de s[...]
Belastingadvies, Prinsjesdag 2018 19 september 2018 1 min. leestijd

Aftrek monumentenpanden omgezet naar een subsidie

Zowel in het Belastingplan 2017 als het Belastingplan 2018 werd de afschaffing van de aftrekpost voor onderhoudskosten aan monumentenpanden uitgesteld[...]

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.